^

Исторически музей - Ботевград

Земята-наш общ дом

На третият ден на Великден-18 април 2017г. в Исторически музей Ботевград се състоя публична дискусия  и лекция на тема "Земята-наш общ дом".Тя се проведе във връзка със световния ден на Земята. Организатори бяха Асоциация на парковете в България и СГС"Щастливеца". Специален гост на събитието бе кмета на Община Ботевград г-н Иван Гавалюгов.

Директорът на музея г-жа Тодорка Коцева приветства присъстващите в зала "Орханиец" и даде думата на лекторите:

-гл.ас. д-р Десислава Алексова от МВБУ с презентация на тема "Природни ресурси и туризъм";

-инж. Зорница Стратиева -"Опазване на горите";

-Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа "Балкани , с презентация на тема "Опазване на водите".

Във времето за дискусия отношение по темите взе екологът на община Ботевград г-жа Ева Нишева , която акцентира върху проблемите със защитените местности и по-точно "Мухалница" и "Дренето". В дискусията се включи и кметът на Ботевград г-н Иван Гавалюгов. Дебатите продължиха по темата за проблемите генерирани с построяването и пускането в експлоатация на ВЕЦ "Бебреш".