^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Александър Гавалюгов Макет на двигател

Макет на автобус Чавдар
Ангел Ангелов тежести за стан
Ангел Колев Марки
Асен Димитров Донов 1. Стан
Бойка Иванова Учебник История за прогимназиален клас
Албум Микроелектроника
Бойка Иванова Книга - готварски рецепти , Каре - месал , Монета - 2 лева (1891г.) Монета - 1 лев (1891г.) Монета - 50 стотинки (1912г.)
Боряна Нешкова дрехи
Валя Георгиева медал
Ванко Бърдаров Картина графика-извървян път /обувките/
Васил Радославов Делин 1. Сувенири от ХХ век
Васил Тодоров Воденичаров 1. Музикален инструмент
Величка Пацова 1. Дрехи
2. Снимки от гимнастическото дружество
3. Вещи
Величко Коларски 1. Авторски картини маслена живопис-2 бр.
Весела Накова Хрусанова 1. Вещи-обзавеждане за хол
Веселина Кръстева снимки
Виолета Иванова Златева 1.Дрехи-риза
2.Снимка от 1910г. на Георги Златев-кмет на Ботевград
Виолета Йоскова Сукман

Дълга риза обточена с бяла дантела

Престилка - черно кадифе

Престилка - тъкана шарена

Детска пола

Елек

Пола
Владимир Илиевски 1. Авторска картина-маслена живопис
Володя Казаков 1. Снимки на руската група
Володя Казаков Книги-църковни регистри от гр.Орхание.