^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Александър Гавалюгов Макет на двигател

Макет на автобус Чавдар
Асен Димитров Донов 1. Стан
Бойка Иванова Учебник История за прогимназиален клас
Албум Микроелектроника
Ванко Бърдаров Картина графика-извървян път /обувките/
Васил Радославов Делин 1. Сувенири от ХХ век
Васил Тодоров Воденичаров 1. Музикален инструмент
Величка Пацова 1. Дрехи
2. Снимки от гимнастическото дружество
3. Вещи
Величко Коларски 1. Авторски картини маслена живопис-2 бр.
Весела Накова Хрусанова 1. Вещи-обзавеждане за хол
Виолета Иванова Златева 1.Дрехи-риза
2.Снимка от 1910г. на Георги Златев-кмет на Ботевград
Владимир Илиевски 1. Авторска картина-маслена живопис
Володя Казаков 1. Снимки на руската група
Володя Казаков Книги-църковни регистри от гр.Орхание.
Володя Казаков Юбилейна книга на първа софийска мъжка гимназия
Снимки
Георги Спасов 1. Оригинални държавни облигации-8 бр.
2. Позив от 1938г.-2 бр.
Георги Стаменов Стилянов 1. Копие на документи от д-р Стилянов
Десислава Иванова 1. Историческа библиотека за Левски, принадлежала на леля й Мария Милтенова
Десислава Иванова 1. Снимка на прадядо й Христо Цветков от Ботевград, участник в Балканската война-железар, направил столовете киното и 1 бр от тези столове
Дилян Василев Томов 1. Дрехи-носия от с. Лопян
Димитра Атанасова 1. Сукман;

2. Ръчно тъкана риза;

3. Ръчно тъкана престилка;

4. Кърпа за глава