^

Исторически музей - Ботевград

Десислава Иванова

1. Снимка на прадядо й Христо Цветков от Ботевград, участник в Балканската война-железар, направил столовете киното и 1 бр от тези столове

Назад