^

Исторически музей - Ботевград

Филип Петрунов

Костни останки от проучването на некропола в с.Трудовец.
Научна документация
Масов материал и строителна керамика

Назад