^

Исторически музей - Ботевград

г-н Николай Стоянов

Свидетелство за свето кръщение от 27.01.1989г.
Удостоверение за раждане на Рачо Вутов от 18.01.1901г.
Снимки на Дачо Вутов
Албуми със снимки
Часовник
Кутия
Спринцовка с игли

Назад