^

Исторически музей - Ботевград

инж. Александър Гавалюгов

1. Макет на автобус от ЗА"Чавдар"
2. Чертожни инструменти от ЗА"Чавдар"
3. Снимков материал за историята на ЗА"Чавдар"
4. Фирмен знак на ЗА"Чавдар"
5. Папка тръжна документация на ЗА"Чавдар"
6. Сертификати за качество на изделията на ЗА"Чавдар"
7. Ножици за рязане на ламарина-2бр.
8. Тестер за цветове на бои
9.Статии и рекламни материали за "Чавдар"
10. Дискове-4бр.,аудиокасета, 8бр.касети
11. История на "Чавдар" подарена му от инж.Златев
12. Оригинална Акция №00026 ОТ Орханийско акционерно търговско дружество

Назад