^

Исторически музей - Ботевград

Иван Макаев и Владимир Иванов

1.Орден "Кирил и Методий " -ІІ степен на тяхната прабаба Параскева Христова Цветкова /Пека Младенова
2.Снимки на Параскева Христова Цветкова
3.Свидетелство за "Заслужил гражданин" на Мария Милтенова-тяхна баба
4.Снимка на Христо Стефанов Цветков-участник в Балканската война от Орхание, ранен при Одрин

Назад