^

Исторически музей - Ботевград

Иван Муховски

1. 6- броя престилки от Орхание
2. 1-брой вълненик от Орхание
3. 2 -броя елеци
4. Сукман от Борован
5. Детски вълненик от с.Мокреш, Ломско
6. Изтъкан и ушит плат за пояс от Ломско
7. Торбичка от Ломско
8. Кадифена престилка от Ломско

Назад