^

Исторически музей - Ботевград

Константин Костадинов

Табло- 80 години Български пощи
Паспорт на пощенската станция
Щатна книга на Общинска пощенска служба
Картотека за пощенските станции в Ботевградска околия
Снимков материал
Номератор-1945г.
Телефонен апарат-1965г.
Книжно тяло 100г. български пощи

Назад