^

Исторически музей - Ботевград

Невенка Накова Козанова

1.Снимки-2бр. на вършитба в Орхание;
2.Снимка на каптажа на първия водопровод в м."Зелин"
3.Сукман и престилка
4.Майсторско свидетелство на Нако Петров Бенчев от Орхание
5.Диплома на Нако Бенчев от 1920 г.

Назад