^

Исторически музей - Ботевград

Пенка Маринова Николова

1.Медали на Марин Иванов Николов/баща/- 4 бр., като участник във Втората световна война
2.Народен орден на труда, присъден му като миньор

Назад