^

Исторически музей - Ботевград

Петя Лазарова

Снимка-оригинал трудов ден с цялото Малцинствено училище гр.Ботевград.
Снимка-оригинал 3 клас от 1959г. пред хижата на Рудината
Снимка-оригинал хоро на хижа Рудината
Вестници

Назад