^

Исторически музей - Ботевград

Тинка Кръстева Иванова

1.Сукман, шит през 1909 г. от Йордана Коцова Кръстева(1886-1974)
2.Престилка от Орханийско
3.Родова снимка от 1917-18г.

Назад