^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Александър Гавалюгов Макет на двигател

Макет на автобус Чавдар
Асен Димитров Донов 1. Стан
Бойка Иванова Учебник История за прогимназиален клас
Албум Микроелектроника
Бойка Иванова Книга - готварски рецепти , Каре - месал , Монета - 2 лева (1891г.) Монета - 1 лев (1891г.) Монета - 50 стотинки (1912г.)
Ванко Бърдаров Картина графика-извървян път /обувките/
Васил Радославов Делин 1. Сувенири от ХХ век
Васил Тодоров Воденичаров 1. Музикален инструмент
Величка Пацова 1. Дрехи
2. Снимки от гимнастическото дружество
3. Вещи
Величко Коларски 1. Авторски картини маслена живопис-2 бр.
Весела Накова Хрусанова 1. Вещи-обзавеждане за хол
Виолета Иванова Златева 1.Дрехи-риза
2.Снимка от 1910г. на Георги Златев-кмет на Ботевград
Виолета Йоскова Сукман

Дълга риза обточена с бяла дантела

Престилка - черно кадифе

Престилка - тъкана шарена

Детска пола

Елек

Пола
Владимир Илиевски 1. Авторска картина-маслена живопис
Володя Казаков 1. Снимки на руската група
Володя Казаков Книги-църковни регистри от гр.Орхание.
Володя Казаков Юбилейна книга на първа софийска мъжка гимназия
Снимки
Володя Казаков Книга на трудовата слава
Почетна книга на Околийски промишлен комбинат гр.Ботевград
Книга ,,из науката и живота,,
Георги Паунов старши и Георги Паунов младши Картина - ,,Костенци,,
Картина - ,,Масив Ла Бавелла,,
Георги Спасов 1. Оригинални държавни облигации-8 бр.
2. Позив от 1938г.-2 бр.
Георги Стаменов Стилянов 1. Копие на документи от д-р Стилянов