^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Димитър Стефанов Нецов 1. Керамична тръба от римски водопровод
Добри Маринов Доцов 1. Книги
Добринка Памукова Сабя,принадлежала на опълченеца Димитър Лалински
Снимка на Димитър Лалински
Добринка Памукова етнографски вещи
Донка и Михаил Михайлови 1.Сукман с престилка от с. Скравена, община Ботевград
доц.Георги Спасов Камък-орфическо яйце от района на гр.Разград.
Котел-3 броя.
Евгения Парижкова 1. Петър Парижков"Апостола на книгата"-І и ІІ част
2. "Отец Матей Преображенски-110 години от смъртта му"-2бр
3."Възрожденски книжари"-сборник документални очерци
Елена Александрова прожекционен апарат
Елена Георгиева Йоловска 1. Документи -регистрационна карта
2. Дрехи-риза и кърпа
Зафир Йончев 1. Графика
Зоя Петкова 1. Авторски картини-2 бр.
Ивайло Димитров Панчев 1. Документи на Димитър Панчев
Иван Макаев и Владимир Иванов 1.Орден "Кирил и Методий " -ІІ степен на тяхната прабаба Параскева Христова Цветкова /Пека Младенова
2.Снимки на Параскева Христова Цветкова
3.Свидетелство за "Заслужил гражданин" на Мария Милтенова-тяхна баба
4.Снимка на Христо Стефанов Цветков-участник в Балканската война от Орхание, ранен при Одрин
Иван Муховски 1. 6- броя престилки от Орхание
2. 1-брой вълненик от Орхание
3. 2 -броя елеци
4. Сукман от Борован
5. Детски вълненик от с.Мокреш, Ломско
6. Изтъкан и ушит плат за пояс от Ломско
7. Торбичка от Ломско
8. Кадифена престилка от Ломско
Иван Цеков носия
Иванка Вековска и Николина Вековска Снимка портрет на Управителния съвет на популярна банка 1928г.
Снимка от 1934г.
Снимка и 3 броя книжки на Георги Вековски
Иванка Иванова Архив , личен от черно бели и цветни фотографии на производството на Стопански химически комбинат
Разработка на Иванка Иванова за стенни тапети
Илин Черняшки Файтон
Илия Димитров/Басернишки/ 1. Вещи от бита
Илия Хаджийски Снаряд от Руско - турската война