^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Иван Макаев и Владимир Иванов 1.Орден "Кирил и Методий " -ІІ степен на тяхната прабаба Параскева Христова Цветкова /Пека Младенова
2.Снимки на Параскева Христова Цветкова
3.Свидетелство за "Заслужил гражданин" на Мария Милтенова-тяхна баба
4.Снимка на Христо Стефанов Цветков-участник в Балканската война от Орхание, ранен при Одрин
Иван Муховски 1. 6- броя престилки от Орхание
2. 1-брой вълненик от Орхание
3. 2 -броя елеци
4. Сукман от Борован
5. Детски вълненик от с.Мокреш, Ломско
6. Изтъкан и ушит плат за пояс от Ломско
7. Торбичка от Ломско
8. Кадифена престилка от Ломско
Иванка Вековска и Николина Вековска Снимка портрет на Управителния съвет на популярна банка 1928г.
Снимка от 1934г.
Снимка и 3 броя книжки на Георги Вековски
Иванка Иванова Архив , личен от черно бели и цветни фотографии на производството на Стопански химически комбинат
Разработка на Иванка Иванова за стенни тапети
Илин Черняшки Файтон
Илия Димитров/Басернишки/ 1. Вещи от бита
Илия Хаджийски Снаряд от Руско - турската война
инж. Александър Гавалюгов 1. Макет на автобус от ЗА"Чавдар"
2. Чертожни инструменти от ЗА"Чавдар"
3. Снимков материал за историята на ЗА"Чавдар"
4. Фирмен знак на ЗА"Чавдар"
5. Папка тръжна документация на ЗА"Чавдар"
6. Сертификати за качество на изделията на ЗА"Чавдар"
7. Ножици за рязане на ламарина-2бр.
8. Тестер за цветове на бои
9.Статии и рекламни материали за "Чавдар"
10. Дискове-4бр.,аудиокасета, 8бр.касети
11. История на "Чавдар" подарена му от инж.Златев
12. Оригинална Акция №00026 ОТ Орханийско акционерно търговско дружество
Йорданка Николова Сукман

Дълга риза

Престилка
Кера Михайлова 1.Сувенир-чиния с изображение на паметник "Ерезия"
2.Два броя дървени лъжици
Клара Иванова Нановска 1. Снимка от ХХ век
Константин Костадинов Табло- 80 години Български пощи
Паспорт на пощенската станция
Щатна книга на Общинска пощенска служба
Картотека за пощенските станции в Ботевградска околия
Снимков материал
Номератор-1945г.
Телефонен апарат-1965г.
Книжно тяло 100г. български пощи
Красимир Кръстев Дарение от два броя картини,участвали в първа национална изложба Яблена арт 2017г. гр.Ботевград.
Красимира Иванова Петрова 1. Военни предмети от най-нова история
Лили Димитрова Бронзов,римски пръстен
Лиляна Младенова Сестринска 1. Риза от национална носия, тъкана от Цвета Конова преди век
Маргарита Лалова Три броя ритуални рокли.
Мария Пеева 1.Плитки -2бр.
Мартин Димитров Генчев 1. Документи
2. Снимки от началото на ХХ век
Мартин Иванов Генчев 1. Печати от КА"Чавдар" Ботевград