^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Невенка и Димитър Козанови 1.Тиган-бакърен
2.Легенче-бакърено
3.Котел от бакър
4.Сахан от бакър
Невенка Накова Козанова 1.Снимки-2бр. на вършитба в Орхание;
2.Снимка на каптажа на първия водопровод в м."Зелин"
3.Сукман и престилка
4.Майсторско свидетелство на Нако Петров Бенчев от Орхание
5.Диплома на Нако Бенчев от 1920 г.
Недялка Хаджиева 1. Покривки за маса
Незабравка Първанова 1. Вещи - сервиз чаши
2.Документи
3. Дрехи от ХІХ век
Нели Григорова Маркова 1. Вещи от ХХ век
Нецо Тодоров Гарвански 1.Германски автомат от ІІ Световна война
Никола Близнаков 1. Снимки от личен архив
Никола Илиев Близнаков 1. Книги
2. Снимки от пещерняшко дружество
Николина Маринова Тошева 1. Библия
о.з. полк. Григор Григоров 1.Исторически книги
Павел Бондаренко 1. Авторски картини-2 бр.
Павел Георгиев Цанов 1. Снимки от ХХ век
Павел Димитров Топалов 1.Ксерокопие на турски документ за собственост
Пенка Гешева Книги
Грамофонни плочи
Пенка Маринова Николова 1.Медали на Марин Иванов Николов/баща/- 4 бр., като участник във Втората световна война
2.Народен орден на труда, присъден му като миньор
Пенка Маринова Тодорова 1. Дрехи-сукман
Пенка Стефанова Връбчева 1. Снимки от ОБС на БКП Ботевград-5 бр.
Пепа Илиева Пафти /чопрази/
Гривни
Петко Димитров Коцев 1. Книги-Албум БКП
Петко Томов Врачев 1.Требник от Литаково