^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Илия Хаджийски Документи
инж. Александър Гавалюгов 1. Макет на автобус от ЗА"Чавдар"
2. Чертожни инструменти от ЗА"Чавдар"
3. Снимков материал за историята на ЗА"Чавдар"
4. Фирмен знак на ЗА"Чавдар"
5. Папка тръжна документация на ЗА"Чавдар"
6. Сертификати за качество на изделията на ЗА"Чавдар"
7. Ножици за рязане на ламарина-2бр.
8. Тестер за цветове на бои
9.Статии и рекламни материали за "Чавдар"
10. Дискове-4бр.,аудиокасета, 8бр.касети
11. История на "Чавдар" подарена му от инж.Златев
12. Оригинална Акция №00026 ОТ Орханийско акционерно търговско дружество
Искра Йошовска мотовилка за прежда
Йордан Фампарски етнографски вещи
Йорданка Николова Сукман

Дълга риза

Престилка
Кера Михайлова 1.Сувенир-чиния с изображение на паметник "Ерезия"
2.Два броя дървени лъжици
Клара Иванова Нановска 1. Снимка от ХХ век
Константин Костадинов Табло- 80 години Български пощи
Паспорт на пощенската станция
Щатна книга на Общинска пощенска служба
Картотека за пощенските станции в Ботевградска околия
Снимков материал
Номератор-1945г.
Телефонен апарат-1965г.
Книжно тяло 100г. български пощи
Красимир Кръстев Дарение от два броя картини,участвали в първа национална изложба Яблена арт 2017г. гр.Ботевград.
Красимира Иванова Петрова 1. Военни предмети от най-нова история
Лили Димитрова Бронзов,римски пръстен
Лиляна Младенова Сестринска 1. Риза от национална носия, тъкана от Цвета Конова преди век
Маргарита Лалова Три броя ритуални рокли.
Мариела Пеева шевна машина
Мария Боянова медали, значки, плакети, удостоверения
Мария Пеева 1.Плитки -2бр.
Мария Петрова Вещи на Кера Михайлова
Мартин Димитров Генчев 1. Документи
2. Снимки от началото на ХХ век
Мартин Иванов Генчев 1. Печати от КА"Чавдар" Ботевград
Мика Борисова Петрова 1. Снимка от ХХ век