^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Мила Вълкова Снимки и научна литература на проф. Иван Вълков
Милена Андонова Свидетелство от 1926г.,Кръпостен акт.
Милена Василева Андонова 1. Исторически книги
2. Нотариално заверено писмо
Милена Владимирова Иванова 1. Руски самовар с чаши
Милко Влайков 1. Вещи -люлка и дърводелско ренде
2. Документи
3. Снимки от 30-40 години на ХХ век
Милко Влайков Агитационни материали - (1990г.)
Вестници - Ботевградски пламък (1990г.) , Ботевградски вести (1999г.) , Шане - (1999г.) Правешки глас (1990г.)
Рекламни материали на СХК
Снимки от български филми
Милко Влайков Картина ,, Букет от рози ,,
Картина ,, Карамфили ,,
Картина ,,Лалета,,
Фотоапарат
Кино камера
Кино проектор
Дървена палитра за рисуване
Милчо Влайков 1.173 филмови плакатa на филми прожектирани в кино "Стамен Панчев" Ботевград
Мирослав Тончев Косер
Надежда Божкова снимков материал
Надежда Делчева Докова 1.Картичка от Чаталджа 1912г.
2. 4 бр. снимки относно построяване на паметник в центъра на Литаково през 1940г.
Надежда и Васил Георгиеви 1. Дрехи от ХХ век
2. Черги
Нако Наков 1. Глинена подова плочка от римска крепост край с. Стъргел
Невенка и Димитър Козанови 1.Тиган-бакърен
2.Легенче-бакърено
3.Котел от бакър
4.Сахан от бакър
Невенка Накова Козанова 1.Снимки-2бр. на вършитба в Орхание;
2.Снимка на каптажа на първия водопровод в м."Зелин"
3.Сукман и престилка
4.Майсторско свидетелство на Нако Петров Бенчев от Орхание
5.Диплома на Нако Бенчев от 1920 г.
Недялка Хаджиева 1. Покривки за маса
Незабравка Първанова 1. Вещи - сервиз чаши
2.Документи
3. Дрехи от ХІХ век
Незабравка Първанова Хурка
Нели Григорова Маркова 1. Вещи от ХХ век
Нецо Тодоров Гарвански 1.Германски автомат от ІІ Световна война