^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Никола Илиев Близнаков 1. Книги
2. Снимки от пещерняшко дружество
Николай Стоянов Свидетелство за свето кръщение от 27.01.1989г.

Удостоверение за раждане на Рачо Вутов от 18.01.1901г.

Снимки на Дачо Вутов

Албуми със снимки

Часовник

Кутия

Спринцовка с игли
Николина Вековска Сахан с чукче (1915г.)
Николина Маринова Тошева 1. Библия
о.з. полк. Григор Григоров 1.Исторически книги
Павел Бондаренко 1. Авторски картини-2 бр.
Павел Георгиев Цанов 1. Снимки от ХХ век
Павел Димитров Топалов 1.Ксерокопие на турски документ за собственост
Пенка Гешева Книги
Грамофонни плочи
Пенка Маринова Николова 1.Медали на Марин Иванов Николов/баща/- 4 бр., като участник във Втората световна война
2.Народен орден на труда, присъден му като миньор
Пенка Маринова Тодорова 1. Дрехи-сукман
Пенка Стефанова Връбчева 1. Снимки от ОБС на БКП Ботевград-5 бр.
Пепа Илиева Пафти /чопрази/
Гривни
Петко Димитров Коцев 1. Книги-Албум БКП
Петко Томов Врачев 1.Требник от Литаково
Петър Григоров Симеонов 1. Табло-"В Симеонова прослава"
Петър Николов Фампарски 1. Документи и вещи за Туристически дружество "Венец"
Петър Петров Картина маслени бои 22/18см.- Натюрморт 1
Картина маслени бои 22/18см. -Натюморт 2
Петя Лазарова Снимка-оригинал трудов ден с цялото Малцинствено училище гр.Ботевград.
Снимка-оригинал 3 клас от 1959г. пред хижата на Рудината
Снимка-оригинал хоро на хижа Рудината
Вестници
Полина Божилова Картина,участвала в изложба-Миг на вдъхновение.