^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Никола Близнаков 1. Снимки от личен архив
Никола Илиев Близнаков 1. Книги
2. Снимки от пещерняшко дружество
Николина Вековска Сахан с чукче (1915г.)
Николина Маринова Тошева 1. Библия
о.з. полк. Григор Григоров 1.Исторически книги
Павел Бондаренко 1. Авторски картини-2 бр.
Павел Георгиев Цанов 1. Снимки от ХХ век
Павел Димитров Топалов 1.Ксерокопие на турски документ за собственост
Пенка Гешева Книги
Грамофонни плочи
Пенка Маринова Николова 1.Медали на Марин Иванов Николов/баща/- 4 бр., като участник във Втората световна война
2.Народен орден на труда, присъден му като миньор
Пенка Маринова Тодорова 1. Дрехи-сукман
Пенка Стефанова Връбчева 1. Снимки от ОБС на БКП Ботевград-5 бр.
Пепа Илиева Пафти /чопрази/
Гривни
Петко Димитров Коцев 1. Книги-Албум БКП
Петко Томов Врачев 1.Требник от Литаково
Петър Григоров Симеонов 1. Табло-"В Симеонова прослава"
Петър Николов Фампарски 1. Документи и вещи за Туристически дружество "Венец"
Петър Петров Картина маслени бои 22/18см.- Натюрморт 1
Картина маслени бои 22/18см. -Натюморт 2
Петя Лазарова Снимка-оригинал трудов ден с цялото Малцинствено училище гр.Ботевград.
Снимка-оригинал 3 клас от 1959г. пред хижата на Рудината
Снимка-оригинал хоро на хижа Рудината
Вестници
Полина Божилова Картина,участвала в изложба-Миг на вдъхновение.