^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Никола Близнаков 1. Снимки от личен архив
Никола Илиев Близнаков 1. Книги
2. Снимки от пещерняшко дружество
Николай Стоянов Свидетелство за свето кръщение от 27.01.1989г.

Удостоверение за раждане на Рачо Вутов от 18.01.1901г.

Снимки на Дачо Вутов

Албуми със снимки

Часовник

Кутия

Спринцовка с игли
Николина Вековска Сахан с чукче (1915г.)
Николина Вековска етнографски вещи
Николина Вековска етнографски вещи
Николина Маринова Тошева 1. Библия
о.з. полк. Григор Григоров 1.Исторически книги
Павел Бондаренко 1. Авторски картини-2 бр.
Павел Георгиев Цанов 1. Снимки от ХХ век
Павел Димитров Топалов 1.Ксерокопие на турски документ за собственост
Пенка Гешева Книги
Грамофонни плочи
Пенка Маринова Николова 1.Медали на Марин Иванов Николов/баща/- 4 бр., като участник във Втората световна война
2.Народен орден на труда, присъден му като миньор
Пенка Маринова Тодорова 1. Дрехи-сукман
Пенка Стефанова Връбчева 1. Снимки от ОБС на БКП Ботевград-5 бр.
Пепа Илиева Пафти /чопрази/
Гривни
Петко Димитров Коцев 1. Книги-Албум БКП
Петко Томов Врачев 1.Требник от Литаково
Петър Григоров Симеонов 1. Табло-"В Симеонова прослава"
Петър Николов Фампарски 1. Документи и вещи за Туристически дружество "Венец"