^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Цветозар Йорданов Кръстев 1. Стари монети
Цветолюб Савов Ракла /скрин/ за дрехи от 30-те год.
Цветолюб Савов Официални черни дървени обувки
Цветослав Итков Христов 1. Бял котел
2.Торба от домашно тъкан плат-1 бр.
3. Цедилник от домашно тъкан плат-1 бр.
Цецка Пигулева 1. Музикален шкаф
Цецка Пигулева 1. Музикален шкаф
Цона Димитрова Кятовска 1. Стари фотографии
Юлиана Петрова Петкова 1. Кенарена риза