^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Тинка Кръстева Иванова 1.Сукман, шит през 1909 г. от Йордана Коцова Кръстева(1886-1974)
2.Престилка от Орханийско
3.Родова снимка от 1917-18г.
Тодор Василев Тодоров 1. Свидетелство от 1912-13г.
Тодор Василев Тодоров 1. Национален флаг на НРБ
Филип Петрунов Костни останки от проучването на некропола в с.Трудовец.
Научна документация
Масов материал и строителна керамика
Фирма "Лексгруп" 1. Катедра
Христо Гаврилов 1. Филмова лента
2. Снимков материал от български игрални филми
Христо Иванов Христов 1. Снимки от ХХ век
Христо Недков Хаджиев 1.Копие на документи
Цанко Борисов Цеков 1. Каменна плочка
Цанко Цеков 1.Керамична плочка с карта на България
Царинка Стефанова Божилова 1. Предмети, свързани с историята на СХК
2. Снимки от края на ХХ век
Цветана Георгиева Ичева 1. Документи
2. Снимки от 1907-1908г.
3. Покривки и ръкавица
Цветана Иванова и Евгения Иванова Немско-български речник-1942г.
Цветанка Велчева Кенарена риза
Вълнен елек
Детска копринена риза с шевици
Престилки
Вълненик
Колекция от снимки
Цветелин Цветославов Велчев Монета - 1 лев - 1992г.
Цветелина Христова 1.Авторска картина
Цветозар Йорданов Кръстев 1. Стари монети
Цветолюб Савов Ракла /скрин/ за дрехи от 30-те год.
Цветолюб Савов Официални черни дървени обувки
Цветослав Итков Христов 1. Бял котел
2.Торба от домашно тъкан плат-1 бр.
3. Цедилник от домашно тъкан плат-1 бр.