^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Стойна Кръстева Гетова 1. Дървена тоалетка
Стоян и Евгения Петрови 1. Снимка от 1939 г.
Стоян Коцев Роман,пътеписи
Таня Христова детска носия
Татяна Велева Монети-продупчени от 1808 до 1915г.
Тинка Кръстева Иванова 1.Сукман, шит през 1909 г. от Йордана Коцова Кръстева(1886-1974)
2.Престилка от Орханийско
3.Родова снимка от 1917-18г.
Тодор Василев Тодоров 1. Свидетелство от 1912-13г.
Тодор Василев Тодоров 1. Национален флаг на НРБ
Тодор Тодоров вещи, снимки, документи
Филип Петрунов Костни останки от проучването на некропола в с.Трудовец.
Научна документация
Масов материал и строителна керамика
Фирма "Лексгруп" 1. Катедра
Христо Гаврилов 1. Филмова лента
2. Снимков материал от български игрални филми
Христо Иванов Христов 1. Снимки от ХХ век
Христо Недков Хаджиев 1.Копие на документи
Цанко Борисов Цеков 1. Каменна плочка
Цанко Цеков 1.Керамична плочка с карта на България
Царинка Стефанова Божилова 1. Предмети, свързани с историята на СХК
2. Снимки от края на ХХ век
Цветана Георгиева Ичева 1. Документи
2. Снимки от 1907-1908г.
3. Покривки и ръкавица
Цветана Иванова и Евгения Иванова Немско-български речник-1942г.
Цветана Цолова етнографски вещи