^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Цецка Пигулева 1. Музикален шкаф
Цецка Пигулева 1. Музикален шкаф
Цона Димитрова Кятовска 1. Стари фотографии
Юлиана Петрова Петкова 1. Кенарена риза