^

Исторически музей - Ботевград

140 години от рождението на арх. Пенчо Койчев

       С юбилейна изложба Исторически музей Ботевград отбелязва 140 години от рождението на архитекта, проектирал сградата на старата съдебна палата в Ботевград, където от 2011г. се помещава новата експозиция на музея.

Арх. Пенчо Койчев (1876-1957)

Пенчо Койчев е роден в Дряново на 27 януари 1876 г. Завършва основното си образование в Силистра (1891 г), а средното в Русе (1896 г). В гимназията той участвал в училищния хор и в организираните театрални представления, като бил добър приятел със Сава Огнянов – по-късно известен актьор, чието име днес носи театърът в Русе. За висше образование е изпратен от родителите си в Гент, Белгия. Завършва с отличен успех, получавайки диплома за инженер-архитект, като му предлагат да стане асистент в университета, а негови чертежи десетилетия напред са били изложени в коридорите, за да бъдат образци за следващите студенти. Младият архитект се завръща в България през 1901 г. Първият си строеж– един малък магазин в Русе прави през същата година. На 1март 1902 г. е назначен на работа в Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството, а от 28 юли същата година става окръжен архитект в Плевен. Точно в този град е и първата му голяма творба (1903 г.) мавзолей-костницата, която е проект спечелил сред други 32 в национален конкурс.

В периода 1908-1915 г. строи санаториума за гръдноболни в софийското село Искрец, през 1909 г. изгражда собствения си дом в София (бул. „Дондуков” 36), през 1910 г. сътворява символът на Пазарджик –старата поща. В същата година царица Елеонора му възлага строежа на двореца в Царска Бистрица (построено е само едното крило, тъй като започва войната), а между 1917 и 1919 г. по негови проекти са построени жп гарите във Видин, Лом и Свищов.

От 1910 до 1917 г. Пенчо Койчев се занимава с преподавателска дейност, следват отново няколко години на ръководни постове, докато настъпват най-силните години в кариерата му на архитект – на 15 март 1924 г. с царски указ е назначен за директор на Архитектурния отдел при Министерството на благоустройството. Като такъв през 1925 г. строи северното разширение на сградата на Нарoдното събрание в София, а от 1928 г. до 1940 г. по негови проекти са построени съдебните палати в Русе, Трявна, Ботевград, Етрополе, Нови пазар, Пещера, Първомай и др. На 1 юни 1928 г. Министерството на правосъдието му поверява проектирането и ръководене на строежа на Съдебната палата в София.

Пенчо Койчев е бил добър приятел с големи личности като писателите Иван Вазов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, карикатуристът Александър Божинов, проф. Александър Балабанов, артистът Сава Огнянов, Петър Морозов  и др.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар