^

Исторически музей - Ботевград

50-години Литературен клуб"Стамен Панчев" Ботевград

На 1.11.2013г. от 16,00 часа в Исторически музей Ботевград бе отбелязан деня на народните будители и 50-годишнината на Литературен клуб "Стамен Панчев" Ботевград. Честването бе уважено от присъствието на г-жа Цеца Иванова-секретар на Община Ботевград, г-жа Веселка Божкова -гл.експерт в Община Ботевград, г-н Марин Кадиев-председател на СНБП, Чл. кор. на БАН проф. Стоян Михайлов, ЛК"Димчо Дебелянов" Елин Пелин и др.

Г-жа Тодорка Коцева-директор на Исторически музей Ботевград  откри празничното събитие и предостави думата на г-н Кадиев. Словото на председателя на Съюза на независимите български писатели бе емоционален синтез на случващото се:"Това, което сте направили десетки творци, макар и в различни варианти, дава един национален облик. Такъв албум в момента няма никъде, дори и в София. Ето това е духът”.  Много развълнувано и искрено поднесе историята на клуба до днес, неговият почетен председател г-н Митрофан Велев, за което получи специална благодарност от настоящия председател на творческото обединение г-н Пейо Пеев. С поздрав към присъстващите в зала "Орханиец" се обърна и настоящият председател на Литературен клуб"Стамен Панчев" Ботевград г-н Пеев. Зала "Орханиец" бе огласена в деня на будителите и 50 годишния юбилей на литературния клуб с песните на Иван Боженски и Павел Павлов-"Ботевград" и "Музеят" по музика на Стоян Димитров и Мария Ценева, която изпя композирана от нея песен по стих на Петко Павлов за Стамен Панчев. Част от членовете на Литературен клуб"Стамен Панчев" прочетоха свои творби. Това бяха поетите Царинка Божилова, Любен Томов, Мико Дончев, Даринка Петкова... Специален медал за творческото си развитие получи лично от г-н Кадиев г-жа Мария Петкова.

Поздравителни адреси  и цветя  за 50-годишнината на клуба бяха поднесени на неговия председател г-н Пейо Пеев от кмета на Община Ботевград г-н Георги Георгиев, от директора на Исторически музей Ботевград г-жа Тодорка Коцева, от клуб"Арфа" Враца, "Ковачница" Игнатица, "Димчо Дебелянов" Елин Пелин, ОУ"Васил Левски"...

Изложбата, посветена на 50 годишния юбилей на Литературен клуб"Стамен Панчев" Ботевград ще бъде на разположение в музея за неговите посетители до 25 ноември. Заповядайте!

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар