^

Исторически музей - Ботевград

Антично селище в м. Грамаде, землището на с. Скравена

На 21-ви септември в Исторически музей – Ботевград се състоя официално откриване на изложбата „Антично селище в м. Грамаде, землището на с. Скравена“. В експозицията са представени откритите находки при спасителните археологически проучвания в района на трасето на новия скоростен път между Ботевград – Мездра, част от Е-79.
Резултатите от проучването бяха представени лично от ръководителя на екипа - доц. д-р Сергей Торбатов – НАИМ при БАН.
С кратко встъпление, въвеждащо аудиторията за необходимостта от възраждане на археологическите изследвания на територията на Община Ботевград, бе дадена думата на доц. д-р Сергей Торбатов.
"Макар и добре познато от множество споменавания в научната и краеведска литература от края на 30-те години на миналия век насетне, селището е въведено в археологическия регистър едва през 2012 г., вследствие на проведените през септември 2011 г. теренни издирвания по новото трасе на пътен участък Мездра – Ботевград от високоскоростен път Е-79 (І-1). Пътното трасе пресича югозападната периферия на селището в отсечка с дължина 300 м, при сервитут на строежа от 30 м. Керамичните находки са обработени от д-р Николай Русев, който е автор на графичните табла и диаграми, включени в презентацията. Броят на придобитите и обработени фрагменти възлиза на 3 479, като 80% от тях са дребни парчета от натрошена антична строителна керамика /изключително от керемиди/. Най-ранната находка от обекта е ретуширана кремъчна пластина с вероятна датировка в късния халколит /каменно-медната епоха/.
Монетната серия се състои от емисии на централното римско монетосечене от ІІ-ІІІ в., включващи 10 денария, 2 сребърни и 4 билонови антониниана. Повечето от тях принадлежат към укрито в края на третата четвърт на ІІІ в. монетно съкровище, което ще да е било разпиляно по склона на възвишението. /1/
Късноримските монети са общо 322 екземпляра, които принадлежат към 38 реверсни типа, репродуцирани в различни монетарници и от името на различни владетели в периода от 298/299 до 403 г. Най-късните монети от обекта са едно акче на Мехмед II Фатих, отсечено в Едирне през 1475 г., и един денáр от типа PATRONA VNGARIE на владетеля на Свещената Римска империя Максимилиан II, емитиран в Кьормьошбаня през 1569 г. Четирите купни находки принадлежат към един и същ монетен депозит, който е бил укрит в някакъв контейнер от нетраен материал в гредореда на покрива на помещението. С изключение на 1 екземпляр, който е фракция на фолиса от периода 321-324 г., всички останали са от различни номинали (от Æ 2 до Æ 4) на късноримското медно монетосечене. Находката завършва с емисии на Констанций ІІ от периода 355-361 г. Находките ще попълнят нумизматичния фонд на музея."
Екипът, извършил проучването, бе представен още от Ивайло Крумов – директор на ИМ – Белоградчик, Биляна Торбатова – заместник ръководител на екипа и докторант в НАИМ при БАН и Рени Петрова - Директор на Исторически музей-Ботевград и домакин на събитието.
Изложбата се откри при засилен интерес от местната общественост, представители на институции и колеги от близки общински музеи, при строго спазване на изискванията за ограничаване разпространението на COVID19. Съдържа десет информационни табла и пет витрини с представителни находки. Изложбата ще остане до края на годината.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар