^

Исторически музей - Ботевград

"Армията на Бога"

"Армията на Бога" е само една от първите частни колекции в България, регламентирани и социализирани в съответствие със Закона за културното наследство от 2009 г. Съставена е от оригинали и копия на средновековни и възрожденски икони и стенописи на най-известните светци воини. Изображенията на Георги, Димитър, Мина, Тодор Стратилат и Тодор Тирон, рисунки на свети цар Борис и цар Симеон, на ротондата "Свети Георги" - IV в. в София, "Златната църква" във Велики Преслав - Х в., и църквата "Свети Димитър" във Велико Търново - ХIV в., както и десетки представители на керванджийската религиозна утвар и елементи от литургични облекла, са събрани с дълбока вяра, че изкуството е непреходно и трябва да бъде популяризирано и съхранявано.
В българската обредност и вяра светците воини са приемници и носители на добродетелите "Аретè". Те носят ценности и качества, присъщи на свободния гражданин, воин и баща в Антична Европа. Съпоставят се с Вяра – Власт – Бран – Труд – Любов и техните персонифицирани образи: Бог – Цар – Воин – Стопанин – Мъж. Те се разполагат приемствено в трите основни епохи на европейската история - езичеството на Древността, християнството на Средновековието и идеологиите/политическите доктрини на Новото време.
От гледна точка на непрекъснатата връзка между историческите реалности на тези епохи, Вярата в езическите богове преминава в упование и закрила на светците воини в християнската религия и се преобразува в съставна част на хуманизма на социалната държава.
Властта на митичните герои от народните епоси и царете приема институционалните форми на монархията, за да се развие в политическо лидерство в условията на републиката.
Бранта остава неотменна историческа отговорност на воина да пази държавния суверенитет и да отстоява националните доктрини.
Трудът, тази дълбоко характерна черта на боговете, покровители на сезонния кръговрат и на земеделския вегетативен цикъл, естествено доизгражда образите на светците воини, патрони на зимния и летния период на годината, и бележи със знак на благородство всеки строител на Отечеството.
Любовта е най-комплексният тематичен кръг, въплътен в различните носители. Тя сплотява всички идеи и образи на Аретè и ги насочва към отредената им мисия.
Концептуалната идея е, че зародените в Древността и развити през Средновековието добродетели, могат историко-психологически да се унаследяват и етико-педагогически да се възпитават днес и в бъдеще.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар