^

Исторически музей - Ботевград

"Хора, събития, предизвикателства"

Във връзка с отпечатването на първия тапет в "Стопански химически комбинат" - Ботевград, на 15-ти ноември в музея се състоя среща на бивши служители в предприятието. Месец преди това бе обявена дарителска кампания сред жителите на града. Обогатяването на музейния фонд е изключително належащо по отношение на най- новата, индустриална история на града и района. Събрани бяха десетки мостри на тапети, подови настилки, печатни издания, снимков и документален материал, както и много рекламни брошури на микро-биологични препарати, изделия от пластмаси, фолиа. Зад комбината не стои само една хронологическа или статистическа справка. Много лични и професионални съдби са свързани с функционирането му. Надяваме се на щедростта на служителите на предприятието и попълване на музейния фонд с изделията на бившия завод "Пластхим". Изложбата ще бъде подредена в музея до края на месец Януари 2020г. Заповядайте!

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар