^

Исторически музей - Ботевград

Изложба на находки от храм "Св.Вмч.Георги" с. Трудовец

На 18 май 2017г. в Исторически музей бяха изложени всички находки намерени през лятото на 2016г. от съвместната ни проучвателска работа с екип на Националния исторически музей под ръководството на Филип Петрунов.
Манастир “Св. Георги “ е разположен на 1 км. северозападно от с. Трудовец (Ботевградска община) в мочурливи ливади. Намерен фрагмент от мраморна колона дава известно основание на научните среди да смятат, че е построен на мястото на старохристиянски храм от V – VІ век. Запазено сред населението предание гласи, че е издигнат върху могила заобиколена с вода до която се е стигало с кайк (лодка).
По план частично запазената сграда е еднокорабна базилика без притвор. Градежът е от ломени камъни с бял хоросан, сводът и полукуполът на абсидата е с дялани продълговати травертинови блокове, а покривът – от дебели каменни плочи преодолели столетията и днес още ги има.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар