^

Исторически музей - Ботевград

Руско-турска освободителна война 1877-78г.

        На 3 март от 11,30 часа във фоайето на ІІ етаж бе открита документална изложба, посветена на Освободителната Руско-турска война от 1877-78г.

Включени са над 50 творби на художници, творили непосредствено и по време на бойните действия сред които В.В. Верешчагин,П.О. Ковалевски, В.Д.Поленов и др.

        Изложбата откри директорът на музея г-жа Тодорка Коцева, която припомни думите на  великия руски художник-баталист Василий Василевич  Верешчагин:

    ”...Аз исках да видя голямата война-пише той - и след това я представя на платното не такава, каквато тя по традиция се представя, а такава каквато тя е в действителност. Често слушам упреци за онази лекота, с която тръгнах на опасна война: те, военните отиват по задължение, а аз защо?

Не искаха хората да разберат, че моето задължение, макар и само нравствено, не е по- малко  от тяхното ; че да се изпълни целта, която си бях поставил, а именно да дам на обще­ството картини на истинската неподправена война, не е възможно, гледайки сражението от прекрасна далечина, а е нужно човек сам всичко да почувствува и опита, да участвува в атаките и щурмовете, в победите, в пораженията, да изпита глад, студ, болест и рани. Нужно е да се не боиш да пожертвуваш от своята кръв, от своята плът, иначе картините няма да бъдат онова, което трябва да бъдат...“

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар