^

Исторически музей - Ботевград

История

Музейното дело в община Ботевград има дълбоки корени и богата традиция.Първите прояви на интерес към историческо минало свързваме с дейността на свещеник Георги поп Димитров от с.Скравена.Миналото и старините в Ботевградско проучва дългогодишният учител Георги Попиванов от с.Трудовец.

Необходимост от изграждане на музейна сбирка в Ботевград,тогава Орхание,за пръв път е отразена във вестник ,,Орханийски новини,, ,когато сред предстоящите задачи на културно-обществения елит на града е отбелязано създаването на ,,архелогически музей към читалището,, . Първа музейна сбирка се отркива през 1937г.,благодарение на директора на гимназията-Асен Стефанов.

През 1950г. , обогатена и разширена тя е преместена в читалище Хр.Ботев,с уредник Ташко Нинов.Две години по късно сбирката е обявена за държавен музей.

На 24 май 1959г. ,тържествено е открит общ народен музей.През 1970г, е отркита втората експозиция на музея.През 1985г. е уредена първата изложба на музея,която поставя началото на художествената галерия към музея.

На 1.07.2010г , започва реконструиране на съдебната палата в Ботевград,дело на архитект Пенчо Койчев.След награждането на още един етаж,на 3 май 2011г. , сградата е открита.

Дейност

Исторически музей-Ботевград,има развита експозиционна дейност.Зала ,,Орханиец,, е оборудвана с необходима техника за представяне на презентации. Предлага възможности за гостуващи художествени приложни,документални изложби, провеждане на беседи, открити уроци, чествания. Като културна-научна институция, развива научно-изследователска дейност. Фондовете на музея са комплектовани от над 15 000 експоната, в това число вещи, документи, фотографии, старопечатна литература, нумизматични културни ценности и художествени произведения, разпределени в голям научен фонд.

Специализирани отдели:

-Отдел Фондове;

-Отдел Експозиционен;

-Отдел Образователни програми;

Администрация:

-Административно-стопански;

-Връзки с обществеността;

-Филиал-Килийно училище с.Боженица,общ.Ботевград