^

Исторически музей - Ботевград

Дренето

Защитената местност “Дренето”

  Има площ 33 ха и е създадена с цел опазване гнездово находище на сиви чапли и бели щъркели. Местността обхваща част от землището на с. Литаково, община Ботевград. Обявена е защитен природен обект със Заповед  No.779 от 19.10.1979 на Министерство на околната среда.

Местоположение:  Между Ботевград и с.Литаково. На изток граничи с шосе, а на запад и север с обработваеми площи.