^

Исторически музей - Ботевград

Училищна гора

   Училищната гора е поддържан резерват има площ 135.10 хектара и е създаден с цел опазване на вековна дъбова гора. Обхваща част от землището на с. Боженица, община: Ботевград, област: София град. Обявен е за резерват от Министерство на горите и горската промишленост със Заповед No. 4019 от 12.06.1963, а със Заповед No.383 от 15.10.1999 е прекатегоризиран.

Местоположение:  25 км от Ботевград

Съществува асфалтиран път до Общинска база „Урвич”, откъдето започва гората.