^

Исторически музей - Ботевград

Акад. Марков бе специален гост на Исторически музей Ботевград

Във връзка със сто годишнината от края на Първата световна война, вчера в Исторически музей Ботевград гостува Акад. Георги Марков. Сто години след последното подписано примирие в следствие капитулацията на Германия на 11. 11. 1918г., Акад. Марков обогатява историческата наука и зарадва читателите на историческо четиво с новия си забележителен труд, посветен на Голямата война.

В представянето на Акад. Марков, директорът на музея Рени Лазарова, запозна присъстващите с неговата биографията и изреди всичките му трудове и книги, създадени през годините.

Акад. Георги Марков е роден в гр. Пловдив на 17 ноември 1946г. в семейството на военния инженер от Военно-въздушните сили Георги Марков. През 1970 г. завършва история в Софийския държавен университет. През 1977 г. защитава дисертация на тема „Българо-германски отношения и връзки (май 1934 – август 1939)“ и получава научната степен кандидат на историческите науки (днес доктор). През 1981 г. специализира в Института за европейска история в Майнц, ФРГ. През 1977 г. постъпва на работа в Института по история към БАН. През 1986 г. става старши научен сътрудник II-ра степен. През 1993 г. получава научната степен доктор на историческите науки с втората си дисертация. От следващата година е старши научен сътрудник I-ва степен (днес професор). В периода от 1993 г. до 2013 г. е директор на Института по история към БАН.

Преподавал е в НБУ. През 2008 г. става академик, действителен член на Българската академия на науките. Доктор хонорис кауза на Великотърновския университет от 31 октомври 2013 г. - за неговия съществен и признат принос в развитието на историята и за издигане престижа на Великотърновския университет в национален и европейски мащаб.

Почетен гражданин на Балчик от 28.07.2006 г.
Почетен гражданин на Тутракан от 15.08.2014 г.

Библиография:
1984 – „Българо-германските отношения 1931–1939“
1989 – „България в Балканския съюз срещу Османската империя 1912–1913“
1991 – „Българското крушение 1913“
1992 – „Парола Сабя. Заговорите и превратите на Военния Съюз 1919–1936"
1995 – „Голямата война и българският ключ за европейския погреб 1914–1916“
2006 – „Голямата война и българската стража между Средна Европа и Ориента 1916–1919“
2012 – „България в балканския съюз срещу Османската империя 1911 – 1913“
2016 – „Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 – Първа книга – Заплитането"
„Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914-1919 – Втора книга – Разсичането”

Акад. Марков бе придружен Иван Гранитски – управител и създател на книгоиздателството “Захарий Стоянов”. Г-н Гранитски разказа повече за книгите на историка, за неговите трудове, за годините, посветени на търсене на достоверна информация и факти.
По думите на Иван Гранитски книгите на Акад. Марков са посветени на войните, в които България участва от началото на миналия век до Втората световна война.

„Фактически това шесткнижие е посветено на най-важите, най драматичните периоди от новата българска история”.
Книгоиздателят сподели, че за период от повече от 20 години Акад.Марков работи върху темата за Първата световна война и Втората световна война и участието на България във войните.

„В тези книги акад. Марков за първи път дава една ясна история на концепция на тълкуването на историята на България през този период, тъй като книгите не са посветени само на войната. Те са посветени на невидимата дейност на дипломатическите представители в навечерието на войните, на тайните преговори из императорските дворове или министерски кабинети в Берлин, във Виена, в Лондон.

Книгите са богато снабдени с фактологически материал, със снимки, повечето от които са издирени от различни архиви.” Според Гранитски най-важното е, че единственият български историк, който поднася такава цялостна концепция за историята и за движението на България през този най-драматичен период, е именно Акад. Георги Марков.

Тези 6 тома дават една уникална панорама на цялостния живот- икономически, духовен, политически и дипломатически.

Иван Гранитски засегна темата за българските гробища, останали на балканските страни. Думата, която той използва, за да опише най-точно как изглеждат те днес, бе – „поругани”.
„За съжаление нашата държава не се интересува от поруганите български гробища, останали във всички балкански страни. Но тази дейност по издигане на неръкотворен паметник на българските войници я извършва именно Акад. Марков с тези си книги. Ако обикаляте Сърбия, Македония, Румъния ще видите, че почти никъде няма български военни гробища, те са поругани особено в Сърбия и Македония. Съзнателно има паметници на загинали френски и английски и други войници, и една от свръх задачите на тези книги е да се издигне такъв неръкотворен паметник на нашите деди, каза в заключение Гранитски и предостави думата на Акад. Марков.

Повече от час Акад. Георги Марков разказваше любопитни факти около събития, личности и техните политически и военни действия. Историкът внесе повече яснота за мястото на България във войните, нейната позиция, героите и защитниците ни.

В знак на признателност, секретарят на община Ботевград Стефка Граматикова връчи почетен плакет на Акад.Марков, като му благодари, че е приел поканата да гостува на Исторически музей Ботевград. Директорът на музея Рени Лазарова подари на историка албум със снимки на старото Орхание.