^

Исторически музей - Ботевград

Частната колекция „Армията на Бог” ще гостува на ботевградския музей в продължение на шест месеца

„Армията на Бог” е една от първите частни колекции, регламентирани и социализирани със Закона за културното наследство от 2009 год. Тя е подредена в Исторически музей – Ботевград, където ще гостува в продължение на шест месеца. Съставена е от оригинали и копия на средновековни и възрожденски икони и стенописи на най-известните светци воини. Изображенията на Георги, Димитър, Мина, Тодор Стратилат и Тодор Тирон, рисунки на свети цар Борис и цар Симеон, на ротондата "Свети Георги" - IV в. в София, "Златната църква" във Велики Преслав - Х в., и църквата "Свети Димитър" във Велико Търново - ХIV в., както и десетки представители на керванджийската религиозна утвар и елементи от литургични облекла, са събрани с дълбока вяра, че изкуството е непреходно и трябва да бъде популяризирано и съхранявано.


Официалното откриване на „Армията на Бог” се състоя вчера. „Ние екипът на Исторически музей – Ботевград приехме тази изложба с увереността, че нашите приятели, дарители, доброволци и посетители имат право да се запознаят с необятния свят на изкуството и културно-историческото наследство”, каза при откриването директорът на музея Рени Лазарова.


Сред присъстващите бе и основателят на фондацията „Арете-Фол”, която стопанисва „Армията на Бог” и други музейни сбирки – проф. Димитър Иванов. Той подчерта, че за първи път колекцията се представя извън София. Проф. Иванов обърна внимание, че българското културно наследство разполага с уникални културно-исторически ценности, артефакти на християнското изкуство. „С малки изключения /криптата на храм-паметника „Александър Невски” и Музеят на иконата в Трявна/, няма обособени колекции на икони и стенописи, които да бъдат социализирани по начин, по който до тях да има достъп широката публика. Още повече – няма колекция, която да гостува на място. Обикновено публиката търси колекции и стенописи в манастири. Това е един нов етап, подход за социализация на българското историческо наследство. Мисля, че този пример е добър както за музея, който ни уважи с гостоприемство и дава площ на пътуващи изложби, така и за нашата колекция, която трябва да продължи своя път, за да може да реализира родолюбивите си цели, да популяризира българското християнско изкуство, и на-важното – добродетелите, които се съдържат в християнския морал. Нашето общество, особено по-младото поколение, имат нужда да припомним и възстановим онези ценности и добродетели на българина, които са позволили през вековете ние да просъществуваме и като държавност, и като духовност, и всеки един сам за себе си, за своето семейство, за своя род, за своя роден град”, каза още председателят на Фондация „Арете-Фол” при откриването на експозицията.