Местността „Дренето” в Литакаво и вековният дъб-цер в двора на манастира „Свети Николай” в Скравена, който е сред стоте национални туристически обекта, са включени в проект за опазване на биоразнообразието на територията на Софийска област..
Проектът „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион” бе представен на днешния семинар в зала „Орханиец” на Исторически музей – Ботевград. Поканата на организаторите - фондация „Съвременност”, Областна администрация на Софийска област, Екопарламент при ГПЧЕ „Алеко Константинов”, уважиха Велеслава Абаджиева – представител на Глобалния екологичен фонд /ГЕФ/, Венцислав Василев – директор на Регионалния екологичен център за България, Ирена Петкова - началник на отдел „Управление на проекти и програми, екология и туризъм” в Областната администрация, кметът на Литаково Даниел Дилов, бивши и настоящи учители и ученици от Ботевград и Правец, представители на неправителствени организации.


Председателят на фондация „Съвременност” Янка Александрова запозна присъстващите с обхвата, целите и дейностите по проекта, който включва общо осем защитени природни обекта - Алдомировско блато (община Сливница), ЗМ „Лъкатнишки скали”, в рамките на Природен парк ”Врачански Балкан” (Своге), вековен  дъб в с. Скравена, ЗМ „Дренето”, ПЗ „Котлите” (Правец), ЗМ „Пленщица” и ЗМ „Траянова крепост ”(Костенец), Екопътека „Бели Искър” в рамките на Национален парк ”Рила” /Самоков/.


Мерките, отнасящи се до вековния дъб в манастира „Свети Николай” в Скравена, са: обследване състоянието на дървото от експерти и третиране; естетизиране на пространството около дъба и манастира; изграждане на каменна пейка, беседка, пейки и други удобства за посетителите. Предвиждат се още: монтиране на указателни и информационни табели; издания за популяризиране и привличане вниманието на повече гости и ценители на уникалния природен и исторически обект.


Дейностите, заложени в проекта за местността „Дренето” в Литаково, са: поставяне на информационни табели; поставяне на къщички за птици; ограждане на дървета, изготвяне на описание за повредени дървета и предложения за мерки за укрепването им.


Янка Александрова изказа специална благодарност на областната управа за това, че е осигурила средства за съфинансиране на проекта.


Участие в семинара взеха учениците от Екопарламента при ГПЧЕ „Алеко Константинов”. Чрез презентации те разказаха за участието си във фестивала в местността „Узана” над Габрово и за застрашените животни в България. Накрая младите еколози отправиха призиви да не се изсичат дърветата и да не се убиват животните.


Учениците от клубовете „Природолюбители” и „Моят екологичен свят” при ПМГ „Акад.проф.д-р Асен Златаров” споделиха, също чрез компютърни презентации, за посещенията си в защитените зони „Мухалница” и „Дренето” и в манастира „Свети Николай”. Те споделиха още, че ще направят табели за вековните дървета в парка на своето училище. В тази връзка поискаха съдействие от експертите за установяване точната възраст на растенията.


Подробна информация за обявяване на местността „Дренето” в защитена зона предоставиха кметът на Литаково Даниел Дилов и бившата учителка по биология Мария Цонкова. Нейният колега Никола Близнаков предложи и местността „Мухалница” да бъде включена в проект. Той призова младите хора да инициират екологични акции за почистване на речните участъци в района.


Присъстващите ученици, учители и представители на неправителствени организации изразиха своята готовност да участват в доброволческите формирования към проекта.


„Наша цел беше, инициирайки този проект, да накараме хората, най-вече подрастващите, да започнат да мислят за биоразнообразието, да научат повече за биоразнообразието в собственото си населено място и да обърнат поглед към близките населени места. Наистина Софийска област е една от най-богатите по отношение на биооразнообразието и децата трябва да го опознаят, посещавайки уникалните природни обекти. И аз съм готова да съдействам в тази посока”, каза Ирена Петкова.


„Единствената областната администрация, участваща в Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд”, е тази на Софийска област. Тя беше не само в инициирането и изпълнението на проекта, но успя да осигури и съфинансиране за неговата реализация”, каза Велеслава Абаджиева. Експертът обясни, че от съществуването на програмата от 2005 година по нея са финансирани 108 проекта в България на обща стойност 4 000 000 долара, като изискването е било половината от средствата да се осигурят от фонда, а другата част от бенефициентите.
Абаджиева съобщи, че програмата е прекратила финансирането на проекти през миналата година и през лятото на тази ще бъде закрита. 


Общата стойност на проект „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион”  е 64 360 лв. От тях 29 680 лв. ще бъдат осигурени от ГЕФ. С финансиране в размер на 17 500 лв. и нефинансов принос /доброволен труд, предоставяне на помещения, техника и други/ на стойност 16 080 лв. ще се включи Областната администрация на Софийска област. Нефинансовият принос от фондация „Съвременност” е на стойност 1 100 лв.