^

Исторически музей - Ботевград

Фото-видео изложба „Дефилирът в моя мобилен апарат” бе представена днес

Днес в Исторически музей – Ботевград бе представена фото-видео изложба „Дефилирът в моя мобилен апарат”. Настоящата изложба е част от проект „Дефилир на духовата музика”, който се реализира по проект на Община Ботевград по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013”, приоритетна ос 1, операция 1.1., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни култутрни събития”, Договор BG161PO001/1.1-10/2010/017.
Право за участие в конкурса са имали ученици, студенти и младежи, посетили изявите по време на първото издание на иновативното културно събитие през месец октомври 2012г.
Изложбата откри Маргарита Кирова с думите: „Този конкурс е предназначен изцяло за ученици и студенти, и предизвика изключително голям интерес сред тях.”
В конкурса са взели участие общо 56 души с 320 фотографии и 30 видеоклипа, направени с мобилен апарат. В изложбата са включени 70 подбрани снимки, направени по време на Дефилира на духовата музика в Ботевград.
Първо място за най-добра фотография е спечелил Васил Калинов Каральов, който е ученик в Технологично училище по екетронни системи в град София. Той ще получи награда - грамота и фотоапарат. Спечелилият с най-добър видеоклип е Георги Георгиев, но за момента не е осъществен контакт с него, за да си получи наградата и грамотата.
Преди да започне излъчването на видеоклипа, четири мажоретки от Мажоретен състав Ботевград откриха мероприятието.
Изложбата ще бъде представена последователно във всички населени места в Община Ботевград. След това част от нея ще остане в фоайе на втория етаж на читалище „Христо Ботев”.


Източник: balkanec.bg

20.02.2013г. 18:28