^

Исторически музей - Ботевград

Книгата "Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски" бе представена в Историческия музей днес

Повече от два часа днес продължи представянето на книгата „Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски”в Исторически музей - Ботевград. Автор е проф. Иван Стоянов от Великотърновския университет. Книгата е издадена през юни 2012 година по повод честването на 175 - годишнината от рождението на Апостола, а конкретният повод за състоялата се среща - представяне е честването след няколко дни на 140 години от смъртта на Васил Левски. Срещата започна със специално изпълнение на Павел, Джони и Иван от трио "Приятели", които изпяха за първи път пред публика най-новата си песен, посветена на Левски.

А след това думата имаше проф. Стоянов. „За Апостола се сещаме два пъти в годината. А Левски ни е необходим всеки ден. И, ако ние не го превърнем в жив пример, в идеал, ние ще продължим да сме предатели.”, започна той. Това е и една от причините, която го е подтикнала да напише последната си книга, в която набляга на спорни и нерешени проблемни моменти във възгледите и творчеството на Левски.

Книгата  „Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски” е разделена на три части, първата от които акцентира върху идеите на Васил Левски, като ги представя като идеи на новото време. На срещата проф. Стоянов изказа мнението си, че Левски е заимствал и доразвил тези идеи от Любен Каравелов и Иван Касабов, който е бил духовен баща за Апостола.

Акцентът също падна върху известния девиз на Левски- „Свята и чиста република”. Според професора,, този девиз е пренаписан във времето. Истинският девиз гласи: „Свобода и всекиму своето”. Това е и един от проблемните моменти, които са разнищени в книгата. Следващият спорен факт, който е отречен от професор Стоянов, е познанството между Ботев и Вазов. В защита на твърдението е фактът, че те никога не са се срещали, защото разликата във възрастта им е голяма, както и писмо до Захари Стоянов.

Втората част на книгата е озаглавена „Революционният терор - „най-чистият път” към провал във Вътрешната революционна организация”. В нея авторът се спира на някои от действията на Революционния комитет, както и на извършени убийства. Професорът изказа възмущението си и от това, че историята потъпква Димитър Общи, за да издигне образа на Левски.

Третата част на книгата е посветена изцяло на процеса срещу Левски. По този въпрос историкът казва: „Когато историците са писали за процеса, патриотизмът им е дошъл в повече.” В своята книга той представя предположенията си за тактиката на Левски пред съда, както и описание на залавянето на Апостола.

В хода на дискусията думата имаха редица слушатели от публиката, сред които бяха историци, ученици на професора и видни ботевградчани. Своето противоположно мнение  по някои от спорните точки изрази и преподавателят по история в ГПЧЕ „Алеко Константинов”- Гетко Гечев. Официалната част на срещата приключи с много благодарности, а директорът на музея- Тодорка Коцева, поднесе на проф. Иван Стоянов албум на Ботевград като подарък. В замяна той подари на музея четири свои книги.
 Разговорът между професора и гостите продължи,  като всяка от страните боравеше с документи и цитати в защита на своята гледна точка.

Източник: http://balkanec.bg

15.02.2013г. 18:19