^

Исторически музей - Ботевград

КОГАТО ИСТОРИЯТА РЕШИ, И КАМЪКЪТ МОЖЕ ДА ГОВОРИ

Завръщайки се мислено назад в спомените си,често виждаме част от истината за своите днешни и бъдещи стремежи. Мъдростта на преживяното оставя своя отпечатък върху всичко, което искаме и търсим, ценим или харесваме. Всичко това е строго лично и неговата персонална уникалност е основната причина да се различаваме един от друг в схващанията и критериите си. На фона на това уточнение като че ли всяко правилно понятие придобива толкова относителен характер, че границата между реалността и фантазията непременно изчезва, сливайки ги в едно неделимо цяло, проявило се да обясни съществуването на нещо, което сякаш няма логично обяснение. Познавал съм и познавам много хора, за които отношението към ловните кучета винаги е било "религия". Някои от тях днес са на преклонна възраст, други са още млади и амбициозни, а трети се радват на своето хоби, развличайки се от бремето на ежедневните грижи. Винаги ми се е искало да поставя всички тях под общия знаменател на обобщението, но това никога не ми се е отдавало напълно. Вероятно е сериозна грешка на субективността, но така или иначе за мен следите на съдбата никога не са вървели по една и съща пътека, макар и да са се пресичали често. Не е странно, че винаги ще има хора, които ще знаят неща, които другите никога не ще научат, или пък ще виждат такива, които останалите очи не възприемат. Това, което ме е интересувало обаче, е защо се случва това? Обяснението ми винаги е било насочвано към миналото, защото настоящето не е давало достатъчно задоволително обяснение. Умението да се преценяват непроявените заложби в едно куче е толкова недоказуема за здравата логика дейност, колкото и да се предскаже каквото и да е друго произволно събитие със същата степен на неопределеност. И все пак някои успяват да го направят. Естествените процеси на развитието намират винаги собствената си задача независимо дали успяваме да видим следите от тяхната дейност или не...
сп. "Лов и куче", Година VІІ, декември 2012, 80-84 с.