^

Исторически музей - Ботевград

ПЪРВА ТРОФЕЙНА ИЗЛОЖБА В БОТЕВГРАД

През ноември в зала "Орханиец" на Исторически музей Ботевград бе показана изложба на ловни трофеи, организирана от Сдружението на ловците и риболовците "Сокол"- Ботевград. Изложбата бе открита от г-н Марин Бончовски, председател на сдружение "Сокол". "Това е една новаторска изложба, която се прави за първи път в Ботевградския и Правешкия край. Успяхме да съберем стойностни експонати. Всяка година ще прибавяме нови трофеи към колекцията ни, така че да достигнем едно национално ниво" -сподели Марин Бончовски...
сп."Лов и куче", Година VІІ, декември 2012, 30-31с.