^

Исторически музей - Ботевград

Семинар на тема "Природозащитно и екологично образование" бе проведен днес в Ботевград

 Днес в Историческия музей се състоя  семинар на тема „Природозащитно и екологично образование” по проект „Гражданско общество и местна власт – партньори за зелен регион”.

Семинарът откри Янка Янчева, представител на фондация „Съвременност”.
Основната цел на проекта е опазване на биологичното разнообразие чрез интегриране и подобряване устойчивостта на местните инициативи на територията на Софийска област. Партньори по проекта са фондация „Съвременност” гр. Ботевград, Областна администрация на Софийска област, РИОСВ- София, Екопарламент към ГПЧЕ „Ал. Константинов” гр. Правец.
Проектът е провокиран от обстоятелствата, че на територията на Софийска област попадат 2 Национални парка, 2 природни парка, 2 резервата, 28 природни забележителности, както и 32 защитени местности, за които е необходимо прилагането на мерки за опазване на биоразнообразието. В проекта попадат 8 експертно определени области – вековно дърво в с. Скравена, Защитена местност „Алдомировско блато”, ЗМ „Дренето”, ЗМ „Лакатнишки скали”, ПЗ „Котлите”, ЗМ „Пленщица”, Екопътека „Бели Искър”, ЗМ „Траянова крепост”.
Велеслава Абаджиева – национален координатор на ГЕФ (Глобален екологичен фонд), и Ирена Петкова – началник отдел „Управление на европейски програми, екология и туризъм”  и инициатор на проекта, обясниха какво точно представлява Глобалният екологичен фонд и какви проблеми засяга неговата дейност. Целта е хората да обърнат повече внимание на биоразнообразието в собствената си община и в региона.
Учениците от Екопарламента при ГПЧЕ с ръководител Соня Василева чрез презентация разкриха своя опит, насочен към природозащитното и екологично образование. Споделиха за работата си по време на „Узана поляна фест” в Габрово, където са представили проучване за най-важните подправки в природата, както и снимки от престоя им там, разказаха още за нарушаването на биоразнообразието, за Червената книга и най-застрашените животни, за разрушаването на природата чрез строителството, чрез изсичането на горите, както дадоха и съвети за опазването на околната среда. Също така представиха вековното дърво в с. Скравена, както и графично представяне на местността около дъба, където ще бъде изградена беседка, маси и пейки, а преди това ще се почисти районът. Бяха представени също и вековните гори, намиращи се в местностите „Рудината”, „Училищна гора” – с. Боженица, и природната забележителност „Котлите” – Осиковска Лъкавица. Накрая бе прожектирано клипче за гората, изготвено лично от учениците от Екопарламента, в което бе показано влиянието на човешката дейност върху природата.
Даниел Дилов – кмет на с. Литаково, предостави на присъстващите информация за местността „Дренето”,  и разказа на нейното биоразнообразие – територията опазва гнездово находище на сиви чапли и бели щъркели.
С презентации участваха още ученици от двата клуба към ПМГ „Асен Златаров” – „Природолюбители” и „Моят екологичен свят”. Първата от тях бе за местността „Дренето”, а втората  - за „Стария дъб и манастира Св. Николай”.
Семинарът приключи с дискусии и даване на предложения за опазване и развитие на природните забележителности в района. Радушно бе прието едно от предложенията на Никола Близанков, а именно да се съберат групи, които да почистят реките в региона, както и техните корита, с цел да бъде по-чиста и питейната вода.