^

Исторически музей - Ботевград

Стратегията за развитие на туризма остава отворена за предложения и мнения

В зала „Орханиец” на Исторически музей – Ботевград вчера бе представана Стратегията за развитие на туризма в Община Ботевград 2019 – 2025 год. Подробни разяснения по нея направи гл. ас. д-р Десислава Алексова – преподавател по международен туризъм, която е един от авторите на документа. Тя обърна внимание на основните принципи, заложени в Стратегията – реалистичност, гъвкавост и съвместна и равнопоставена ангажираност, като подчерта, че общината може да подпомага институционално реализирането на Стратегията, но тя не е институцията, която трябва да бъде двигател.


„Тук са важни местните хора, активните. Не случайно и като мерки към заложените приоритетни видове туризъм и приоритети, съм написала това, което са ми подали местните хора. Защото тава са хората, които биха поели ангажимент да участват в реализацията на тази Стратегия”, посочи д-р Алексова.


„Идеята е не просто да регенерираме един документ, а да има предпоставки за изпълнение на нещата, които са в него”, подчерта Десислава Алексова. Тя посочи още, че реализацията на Стратегията реално ще започне от следващата година.


Самата Стратегия е резултат от задълбочени проучвания на туристическата среда в Община Ботевград, направени в рамките на две години. В тях участваха широк кръг от хор, включени във фокус групи и работни групи.


„Едно от най-трудните неща по време на проучването бе да стигнем до достоверна информация”, сподели още Десислава Алексова. Нейното пожелание бе Стратегията да се възприеме като нещо положително, което се прави за ботевградската общественост.


Д-р Алексова наблегна на постигнатото до момента. „Освен Стратегията, имаме налице и други резултати. Разработен бе туристически портал, имаме печатни материали, сувенири, участие в три туристически борси с различна насоченост. Създаден бе Консултативен съвет по туризма, който е заложен в Закона за туризма. Това е един работещ орган. Председател е упълномощено от кмета лице. В случая зам.-кметът Борис Борисов. Членовете са равен брой – представители на общинската администрация и експерти от местната общност. Идеята е експертите да допълнят капацитета на общината. Тези хора не работят срещу заплащане, но предоставят експертна помощ в различни направления. Това е нещо работещо, което си проправи път и в Ботевград”, заяви тя.


Стратегията за развитие на туризма остава отворена за мнения и предложения относно събития и маршрути, които може да изпращате в синтезиран вид на: d.gesheva@botevgrad.org или tourism@botevgrad.org.