^

Исторически музей - Ботевград

27 юни 2014г. сред стиховете на един философ - Василка Петрова

    На 27 юни от 17,30 часа в зала "Орханиец" бяха представени стиховете на Василка Петрова от нейната книга "Колекция от предизвикателства".  Изявата е по инициатива на Художествено творчески клуб"Вяра, Надежда и Любов" София и Литературен клуб"Стамен Панчев" Ботевград с любезното домакинство на екипа на Историческия музей. Госпожа Тодорка Коцева-директор на музея откри представянето на стиховете на един философ и даде думата на Пейо Пеев-председател на ЛК"Стамен Панчев". Той обстойно запозна аудиторията с поетесата Василка Петрова и бъдещите планове за съвместна дейност на двата клуба. След това Таня Банкова прочете стихове от "Колекция от предизвикателства". Самата поетеса се обърна към присъстващите в зала "Орханиец" с думите:  "Когато някой държи книжката на всеки един от нас, значи си е струвало да посветиш безсънни нощи на поетични терзания и да се роди книжката. Важно е да имаш куража да  разкриеш душата си, защото поетът не е писал само за себе си тези творби, той се е надявал да стигне  до другите и да ги развълнува”.

   Василка Петрова получи приз на Литературен клуб "Стамен Панчев" за най-добър приятел, аплодисменти и поздравления от присъстващите в залата. 

Като част от празничната атмосфера, поместваме едно от нейните стихотворения:

УСИЛИЕ

Дръзки са пътеките към тебе,

стръмни, обрасли с нискостеблени стърнища.

Към върхове високи ме повеждат,

а скалите напукани се свличат,

въздухът внезапно се разрежда,

опасен става вече и наклонът.

Застудява, мъглата ме притиска

и дишането ми е учестено,

а не съм наела шерпи с опит

пътеките към тебе да познават

и товара ми от най-добри надежди

да пренесат до горе безотказно,

докато аз обглеждам върховете

и се моля да не изоставам.

               Василка Петрова