^

Исторически музей - Ботевград

27 юни гостуват ни ученици по проект "Успех"

      На 27 юни от 18,30 часа учениците от ПМГ"Акад. проф. д-р Асен Златаров" Ботевград, с класен ръководител г-жа Дивна Николова  проведоха своето  заключително занятие в музея. Те бяха разделени на няколко екипа, като всеки от тях  по оригинален начин защити някаква екокауза. Интересно и находчиво - на български и английски език, учениците се бориха за опазване на горския фонд, на водите, на околната среда... Прожектираните в зала "Орханиец" презентации бяха посрещнати с огромен интерес от публиката, която на финала попълни и екологична анкета.

А екипът на музея получи благодарности за любезното домакинство и отличната съвместна работа.