^

Исторически музей - Ботевград

Ботевградските скаути по пътя на Ботевата чета

В Международния ден на музеите в зала "Орханиец" бе открита документална изложба на Момчил Пенев"Ботевградските скаути по пътя на Ботевата чета.

З А П О В Я Д А Й Т Е !