^

Исторически музей - Ботевград

Дарение

        Днес, 11 август, получихме ценно дарение-фотографията на Цено Вълканов от с. Разлив, участник в Сръбско-българската война 1885, Балканската, Междусъюзническата и І - та Световна война като разузнавач.

     Починал в Ботевград през октомври 1953г.
      За дарението, благодарим на неговата внучка Незабравка Първанова!