^

Исторически музей - Ботевград

Дарение за музея

      Днес, 22 октомври 2014г. г-н Христо Хаджиев дари на музея" Поверителен входящ дневник на Осиковска община Ботевградска околия" от 1943г.  Любопитни са описите на изискуемите сведения, сред които  под № 22 са подадени сведения за евреите и № 118 за говорещите чужди езици в селото.