^

Исторически музей - Ботевград

Европейски поглед към българската история

ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ  БОТЕВГРАД

ОТКРИ  ИЗЛОЖБА

ЕВРОПЕЙСКИ  ПОГЛЕД КЪМ БЪЛГАРСКАТА  ИСТОРИЯ, ПРЕДСТАВЕНА  В  МУЗЕЯ

по  повод  5  години  членство  на  Република  България  в  Европейския  съюз

Седмица  „Европа- България”

  04.12.2012г.