^

Исторически музей - Ботевград

Георги поп Димитров

       Днес, на 2 юни е време да си спомним народополезната дейност на един български свещеник и неговия баща поп Димитър Николов за съхраняване и опазване от поругаване на 10-те черепа в с. Скравена, Ботевградска община.

ГЕОРГИ ПОПДИМИТРОВ
/14.04.1860-1938/
       Роден в с. Скравена през 1860г. в семейството на свещеник Димитър Николов, който погребва 10-те глави на ботевите четници в двора на скравенската църква през 1876г и Цвета Поп Младенова.
        16 годишното момче е пряк свидетел на събитията, свързани с гибелта на Ботевата чета. Тринадесет години по-късно през 1889 г. , учителят Георги Попдимитров пише в ловешкия вестник”Правдолюб” , бр.21 – „ Спомен за дванадесет человечески глави от дружината на Христо Ботев”, разкривайки пред българската общественост много факти от зловещите събития от 1876г. Като учител е инициатор на построяването на три училища в селата Скравена, Новачене и Липница. През 1891г. е ръкоположен от Софийския митрополит Партений и в продължение на 19 години е свещеник. Той е автор на първото географско описание на Орханийската котловина, публикувано във в-к „Съветник” бр.172 и 173, 1892г. През същата година присъства на освещаването на Българската църква в Цариград. Автор е на книгата „Детска душа”, написана с много обич и познаване на детския свят. Събира материали от народния бит- песни, обичаи и умотворения, с цел съхраняването им в автентичен вид за бъдещите поколения. През 1893г., като очевидец, описва Първото българско индустриално изложение в Пловдив. От 1896 до 1909г. Георги Попдимитров е архиерейски наместник в гр. Орхание. През този период, той организира построяването на четири църкви в околията и ръкополага 9 свещеника.
По негово настояване, през 1930г. започва събиране на средства за построяване на  мавзолей-костница в с.Скравена.
Известна е кореспонденцията му с Никола Обретенов и останалите живи четници.  На 13 август 1931г. публикува „Неизвестни факти за грозната участ на 12 ботеви четници” във в-к „Заря” бр. 1980.
Когато се поставя въпроса за смяна името на град Орхание, Георги Попдимитров, заедно с акад. проф. Стоян Романски, акад. проф. Асен Златаров и други видни общественици, прави предложението градът да бъде наречен Ботевград. Като духовен водач и архиерейски наместник на гр. Орхание, за популяризиране на предосвобожденската история, руският император Николай ІІ му присъжда орден „Света Ана” ІІІ-та степен. За своите заслуги към България като учител, свещеник, краевед и общественик, спомогнал за духовното издигане и благоустрояването на орханийския край; за популяризирането на събитията, свързани с гибелта на ботевите четници; за съхраняването на 10 черепи на погребаните в с. Скравена отрязани глави на четници от групата на Георги Апостолов, Община Ботевград му присъжда званието „Почетен гражданин” на 27 януари 2001г.
През януари 1938г. е погребан в двора на църквата на с. Скравена.