^

Исторически музей - Ботевград

Изложба графики

На 13 януари в зала "Орханиец" бе подредена изложба на български графици, чиито творби са част от фонда на музея.

Изложбата включва 23 творби и може да бъде видяна в рамките на един месец.

З А П О В Я Д А Й Т Е!