^

Исторически музей - Ботевград

Минало и настояще в карикатурите на Димитър Палчев

На 2 септември  2014г., в зала "Орханиец" от 17,30 часа, бе открита  изложба :

"МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ В КАРИКАТУРИТЕ НА ДИМИТЪР ПАЛЧЕВ"

                   З А П О В Я Д А Й Т Е!