^

Исторически музей - Ботевград

„Музеят и градската памет“

По повод 60-годишнината на Музея на занаятите в Троян, в периода 20-22 октомври се проведе тридневна национална научна конференция „Музеят и градската памет“.
По време на конференцията музейни специалисти и научни ръководители представиха историческата памет от различни гледни точки.
По думите на директорът на музея в Троян Елеонора Авджиева: „Целта на конференцията е да привлечем широк кръг от специалисти от различни области на историческото и музеоложкото познание, за да си говорим каква е ролята на малкия музей за съхраняване на градската и общата национална памет.“
Паметта, погледната от различни гледни точки ни представи професор д. и. н. Вера Бонева от УНИБИТ, която бе научен ръководител на конференцията. В рамките на трите дни се изнесоха данни за много стойностни проучвания.
Доклад за мястото на музея извън музейните обекти и сгради бе изнесен от директора на Исторически музей-Ботевград Рени Петрова, който ще бъде публикуван в книжно тяло. Изключително сме благодарни за поканата, за посрещането, за перфектната организация, за отношението на колегите от Музей на народните и художествени занаяти и приложни изкуства град Троян. Осъщественото от тях е еталон за повишаване и утвърждаване престижа на музейните институти, за това как трябва да се работи в музейна среда. Честит юбилей!

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар