^

Исторически музей - Ботевград

На 16 декември 1879г. е роден Стамен Панчев

ТАЗИ ВЕЧЕР


                 На Стамен Панчев


Пред теб се спирам тази вечер.
Поете, ти си тъжен, мълчалив,
но аз ти казвам: „Добър вечер!”
и препрочитам твоя стих...

Край теб присядам да се вслушам
в заветните ти бащински слова.
С града притихнал да послушам
на твоята цигулка песента...

А после дълго ще мълчиме,
и ти, и аз загърнати в нощта.
Ще кимна само: „Извини ме...”,
когато тръгна към дома.

По пътя дълго ще се взирам
през времето на твоя бурен век!
И там далече ще откривам
следите ти безсмъртни на човек

  АНАТОЛИ АЧКОВ